Baby Reading Book, Kids Early Education, Smart Children group in Glasses, white isolated

● 7:00 - 8:30 Witajcie dzieciaczki!

Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami.
Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

● 8:30 - 9:00 Hurra! Śniadanko.

Wprowadzanie dzieci w dobre nawyki higieniczne przed i po posiłku.
Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.

● 9:00 - 10.00 Nauka to potęgi klucz.

Zajęcia programowe, realizowanie zadań edukacyjnych, gry i zabawy ruchowe.

● 10:00 - 10:30 Gdzie jest moja kurteczka?

Przygotowanie do wyjścia na dwór.
Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się.

● 10:30 - 11:30 Pobawmy się! Pozwiedzajmy!

Gry zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

● 11:30 - 12:00 Smacznego!

Zupka.
Umiejętność posługiwania się sztućcami , kształtowanie dobrych manier, czynności porządkowe i higieniczne.

● 11:30 - 13:30 Czas na relaks.

Zajęcia wyciszające, słuchanie muzyki, bajek, sen.

● 13:30 - 14:00 Mniam, mniam.

Drugie danie.
Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

● 14:00 - 15:30 Bystrzaki.

Zajęcia w zespołach, praca indywidualna ze specjalistami, zajęcia dodatkowe

● 15:30 - 15:45 Małe co nie co - podwieczorek.

Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno-porządkowe

● 15:45 - 17:30 Pobawmy się razem.

Zabawy dowolne, możliwość udziału chętnych dzieci w proponowanych przez nauczyciela zabawach.

DO JUTRA BYSTRZAKI!!